Personvern­erklæring

Hvem er vi?

Beautiful Wedding ved daglig leder er behandlingsansvarlig:

Organisasjonsnummer: 991 907 424

Navn/foretaksnavn: Beautiful Wedding

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak

Forretningsadresse: Øverbyvegen 12, 2090 Hurdal

 

Hva er hensikten med databehandlingen?

For personopplysningene som sendes inn via vårt Ønskeskjema/Kontaktskjema er hensikten å behandle datene for å kunne f.eks:

 • Inngå avtaler og kontrakter
 • Kontakte via e-post og/eller telefon
 • Fakturere kunder via vårt økonomisystem

 

Behandlingsgrunnlag

Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss. Vi mottar informasjon og henter informasjon basert på legitim interesse som er gitt. Vårt behandlingsgrunnlag er ditt samtykke, grunnlaget for å oppfylle vår kontrakt, nødvendig for å oppfylle vår rettslig plikt jfr., bokføringsloven og lov om arkiv.

 

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger som sendes inn via vårt Ønskeskjema/Kontaktskjema blir lagret på nettsidens server, samt videresendt til vår epost. Dataene kan også brukes i vårt økonomisystem ved ev. avtaleinngåelse.

I tillegg lagres anonymiserte opplysninger for vår brukeranalyse.

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, og hvilke opplysninger vi har hentet, kan vi ha disse opplysningene om deg:

 • Selskapsnavn, personnavn, stilling, arbeidssted, mobil, e-post
 • Opplysninger om kundeforholdet
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. aktiviteter på våre nettsider (herunder dato og tid og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc)
 • Opplysninger for identifikasjon og registrering av en kunde eller leverandør

 

Hvem deler vi personopplysninger med?

 • Våre lokale samarbeidspartnere – Spesifiseres ved avtaleinngåelse
 • Vårt økonomisystem, Agro Økonomi, kun ved avtaleinngåelse
 • Google Analytics – Anonymiserte brukerdata

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

 

Dine rettigheter

Alle som spør har rett til grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Beautiful Wedding har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Beautiful Weddings sine systemer, har rett på innsyn i egne opplysninger. Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg
 • Oppdatere dine personopplysninger
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 

Behandlingsansvarliges kontaktinformasjon:

Marianne Wulfken
[email protected]
+47 975 51 235
+34 609 475 909